Archiwum dla transport

Autostrada po polsku.

Posted in foto, rotfl with tags , , , , , , on 31 marca 2008 by sadorg

autostrada-m.jpg
…bo to jest autostrada na miarę naszych możliwości… :-/
miejsce: Katowice, węzeł „Murckowska” (autostrada A4)

P.S. Dz.U. 04.204.2086 mówi, że:

Art 4. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
(…)

11) autostrada – drogę przeznaczoną wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych:
a) wyposażoną przynajmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie,
b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją drogami transportu lądowego i wodnego,
c) wyposażoną w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla użytkowników autostrady;
Reklamy